Geboorteaangifte

De geboorte van jullie kindje moet binnen drie werkdagen worden aangegeven bij het de 'Dienst Burgerzaken' van het stadsdeelkantoor in de gemeente waar jullie kind geboren is.

De aangifte wordt gewoonlijk door de vader gedaan maar kan ook door iemand anders die bij de bevalling aanwezig was worden gedaan (bijvoorbeeld een familielid).

Degene die aangifte doet, moet de volgende documenten meenemen:

  • de geboortedatum en geboortetijd van de baby. Hiervoor kan een verklaring van de verloskundige of arts meegenomen worden (waar ook de naam van de moeder op staat). De verklaring is niet verplicht; je mag de informatie ook zelf doorgeven.
  • de geboortenamen van de baby
  • een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • bij voorkeur een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is niet wettelijk verplicht, maar versnelt wel de procedure.
  • eventueel het trouwboekje, zodat de baby daarin kan worden bijgeschreven.
  • Als jullie vóór de geboorte de baby al erkend hebben in een andere gemeente of een achternaamkeuze hebben gedaan dan is het belangrijk om ook het afschrift van de akte ‘Erkenning ongeboren vrucht’ en de het afschrift van de akte van naamskeuze mee te nemen.  

Meer informatie over de geboorteaangifte is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.