De informatie op deze website is bedoeld voor zwangere vrouwen die cliënt zijn of willen worden bij Mijnvroedvrouw en woonachtig zijn in het werkgebied van deze praktijk voor verloskunde. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen en echoscopisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de website. Op deze website is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. In het bijzonder vermelden wij dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.