Mijnvroedvrouw is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. Onze zorg wordt vanuit de basiszorgverzekering volledig vergoed.

Mijnvroedvrouw is aangesloten bij Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam. Via deze zorggroep hebben wij een zorgovereenkomst met alle zorgverzekeraars afgesloten die onder het Achmea en Menzis label vallen. Op de zorgzoeker van deze verzekeraars staan we vermeld als ‘Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam’.
Met alle andere zorgverzekeraars hebben we als praktijk een zorgovereenkomst afgesloten. 

Onze zorg wordt bij elke zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering gedekt.