zwanger amsterdam

Marleen Wagenaar

Marleen Wagenaar is afgestudeerd aan de Verloskunde Academie Amsterdam in 2005. In 2006 is zij gestart met haar solopraktijk binnen het samenwerkingsverband Verloskunde Centrum West. In 2010 is Verloskunde Centrum West opgeheven en zijn de solisten verdergegaan onder de naam MijnVroedvrouw. Vanaf 1 januari 2014 werkt zij samen met Rosalinde, Tess en Sophie-Anne als team.


Achtergrond en visie

Het proces van zwangerschap en bevallen vond ik als tiener al fascinerend. Na het afronden van het atheneum wilde ik graag verloskundige worden. Ik meldde me aan bij de Verloskunde Academie in Amsterdam. Helaas werd ik uitgeloot. Omdat er jaarlijks veel meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplaatsen besloot ik in de tussentijd Rechten aan de Vrije Universiteit te studeren. In het laatste jaar van mijn studie werd ik eindelijk ingeloot en aangenomen aan de Verloskunde Academie. Het bleek inderdaad de juiste keuze!

 

Na mijn afstuderen wilde ik graag in Amsterdam werken. Ik kwam in contact met Michelle ten Berge. Zij was op dat moment met een aantal collega’s bezig met het opzetten van Verloskunde Centrum West, waarbinnen zij graag als solist wilde gaan werken. Een alternatief voor het werken in een drukke groepspraktijk. Tijdens de opleiding heb ik een maand in Berlijn stage gelopen bij drie verloskundigen die ook op deze manier werkten. Het idee was mij dus niet vreemd en kleinschalige zorg sprak mij erg aan.

 

Zo begon ik mijn eigen solopraktijk op 1 januari 2006.
Ik heb met erg veel plezier zes jaar als solist gewerkt. Het is ontzettend leuk om vrouwen te begeleiden gedurende het hele traject van zwangerschap, bevalling en kraambed! De kleinschaligheid en het leren kennen van de aanstaande ouders door de individuele begeleiding vind ik nog steeds een grote meerwaarde.

 

Sinds 1 januari 2014 werkt de praktijk MijnVroedvrouw met een team van vier vaste verloskundigen, waarbij kwaliteit van zorg en één op één zorg een belangrijk punt blijft. We hebben gekozen voor een vorm waarbij je als zwangere een vaste vroedvrouw hebt tijdens de zwangerschap. Hierdoor wordt het meestal makkelijker om je wensen en behoeften te bespreken. Ook de omvang van de praktijk is nog steeds klein gebleven, zodat ik voldoende tijd aan elke zwangere kan blijven besteden.
Ik streef ernaar dat de zwangere en haar partner aan het eind van de zwangerschap met vertrouwen de bevalling tegemoet zien. Door de individuele begeleiding tijdens de zwangerschap kunnen we elkaar leren kennen. Door te kijken en te luisteren naar de wensen van de zwangere en haar partner, vragen te beantwoorden en informatie te geven, probeer ik zoveel mogelijk zorg op maat te geven.

 

In 2011/2012 heb ik de opleiding tot IBCLC lactatiekundige gevolgd en afgerond. In de afgelopen jaren ben ik veelvuldig problemen tegengekomen op het gebied van borstvoeding geven, waarbij ik niet altijd alle kennis in huis had om met de moeder en het kind het probleem op te lossen. Dan schakelde ik een lactatiekundige in. Mijn opgedane kennis, ervaring en interesse in borstvoedingsproblematiek heeft me er toe gezet deze opleiding te gaan volgen om moeders en baby's nog beter te kunnen helpen. In de zwangerschap door goede informatie te kunnen geven bij vragen over borstvoeding of (verwachte) problemen (die bijvoorbeeld bij een eerdere borstvoedingsperiode aanwezig waren) en in het kraambed indien nodig. Omdat ik fulltime werk als verloskundige is het vooralsnog niet altijd mogelijk om een consult na de kraamperiode als lac tatiekundige te kunnen bieden. Wel is het mogelijk telefonisch of per mail advies te vragen. Indien een consult nodig is, verwijs ik dan meestal naar de lactatiekundigen van het Borstvoedingscentrum Amsterdam.