zwanger amsterdam

Marleen Wagenaar

Marleen Wagenaar is afgestudeerd aan de Verloskunde Academie Amsterdam in 2005. In 2006 is zij gestart met haar solopraktijk binnen het samenwerkingsverband Verloskunde Centrum West. In 2010 is Verloskunde Centrum West opgeheven en zijn de solisten verdergegaan onder de naam MijnVroedvrouw. Vanaf 1 januari 2014 werkt zij samen met Rosalinde, Tess en Sophie-Anne als team.


Achtergrond en visie

Het proces van zwangerschap en bevalling vond ik als tiener al fascinerend. Na het afronden van het atheneum wilde ik graag verloskundige worden. Ik meldde me aan bij de Verloskunde Academie in Amsterdam. Helaas werd ik uitgeloot. Omdat er jaarlijks veel meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplaatsen besloot ik in de tussentijd Rechten aan de Vrije Universiteit te studeren. In het laatste jaar van mijn studie werd ik eindelijk ingeloot en aangenomen aan de Verloskunde Academie. Het bleek inderdaad de juiste keuze!

 

Ik heb inmiddels al heel wat 'vlieguren' als verloskundige gemaakt, maar het vak verveeld me nooit. Ik werk met veel liefde en plezier in onze praktijk in Amsterdam West. Waarbij kwaliteit van zorg en één op één zorg een belangrijk punt blijft. We hebben gekozen voor een vorm waarbij je als zwangere een vaste vroedvrouw hebt tijdens de zwangerschap. Hierdoor wordt het meestal makkelijker om je wensen en behoeften te bespreken. Ook de omvang van de praktijk is nog steeds klein gebleven, zodat ik voldoende tijd aan elke zwangere kan blijven besteden. De kleinschaligheid en het leren kennen van de aanstaande ouders door de individuele begeleiding vind ik een grote meerwaarde.

 

Ik ben zelf moeder geworden van twee prachtige jongens en wat ik al wist uit mijn jarenlange ervaring werd bevestigd door mijn eigen ervaringen.

Een kindje krijgen is keer op keer een uniek moment in het leven. Een zwangerschap gaat regelmatig gepaard met kleine zorgen, maar soms ook met grote zorgen. Ouders zo goed mogelijk begeleiden tijdens de zwangerschap, zodat zij met vertrouwen de bevalling tegemoet zien, vind ik zeer belangrijk. Door te kijken en te luisteren naar de wensen van de zwangere en haar partner, vragen te beantwoorden en informatie te geven, probeer ik zoveel mogelijk zorg op maat te geven.

 

In mijn werk kom ik veelvuldig problemen tegen op het gebied van borstvoeding geven. Mijn opgedane kennis, ervaring en interesse in borstvoedings-problematiek heeft me er toe gezet om in 2011/2012 de opleiding tot IBCLC lactatiekundige te volgen, om moeders en baby's nog beter te kunnen helpen. In de zwangerschap door goede informatie te kunnen geven bij vragen over borstvoeding of (verwachte) problemen (die bijvoorbeeld bij een eerdere borstvoedingsperiode aanwezig waren) en in het kraambed indien nodig. Mocht er toch nog meer nodig zijn qua begeleiding bij de borstvoeding in of na het kraambed dan verwijs ik naar de lactatiekundigen van De Boezemvriend of Myrte van Lonkuijsen